• فوق لیسانس مهندسی صنایع ـ گرایش ایمنی صنعتی از دانشگاه کار قزوین
 • لیسانس مهندسی صنایع ـ گرایش ایمنی صنعتی از دانشگاه کار قزوین
 • دیپلم علوم ریاضی و فنی از دبیرستان صدرا قزوین

گواهینامه‌ها و دوره‌های آموزشی گذرانده:

 • دارای گواهینامه IMS از موسسه IMQ
 • دارای گواهینامه استقرار HSE-MS از TUV Nord
 • دارای گواهینامه HSE in construction از Zhik academy
 • دارای گواهینامه ایمنی حریق و آتش نشانی از مرکز آتش نشانی قزوین (الوند)
 • شرکت در ۲ دوره همایش سراسری ایمنی و بهداشت کشور
 • شرکت در کارگاه ارزیابی ریسک قزوین
 • شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز
 • شرکت در کارگاه آموزشی الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت HSE ـ TUV Nord
 • شرکت در کارگاه آموزشی ایمنی جرثقیل‌های سقفی در تهران
 • شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استرس در قزوین
 • دبیر نمونه انجمن‌های علمی دانشگاه کار قزوین در سال ۹۲

مقالات و تحقیقات:

 • پروژه مقطع کارشناسی ارشد: تحلیل رابطه فرهنگ خطاپذیری (JUST Culture) با درک ریسک و رفتار ناایمن افراد در کارگاه‌ ساختمانی
 • پایان‌نامه مقطع کارشناسی: مستندسازی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌ها
 • ارائه ۲ مقاله در حوزه ایمنی در همایش‌های استانی قزوین