منو

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

اجرای پروژه ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی

اجرای پروژه‌های شناسایی خطرات محیط کار و ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی فعالیت‌های واحدهای مختلف صنایع و ادارات و ارگان‌های مختلف، تعیین و اولویت‌بندی راهکارهای اصلاح مغایرت‌ها

اول ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فعالیت‌ها

  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش FMEA، JHA، HAZOP، FTA

  • تکنیک‌های مدیریت خطرات و اثرات (HEMP)

  • تکنیک مدیریت خطرات BOWTIE

  • تکنیک HAZID

×