منو

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تدریس دوره‌های ایمنی

مدرس دوره‌های آموزشی ایمنی. کارگاههای عملی و تخصصی ایمنی:

  • آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
  • آموزش قوانین کار و تشریح آیین نامه‌های ایمنی
  • آموزش ایمنی کارگاههای ساختمانی
  • آموزش ایمنی پیمانکاران
  • ایمنی در انبار و انبارداری
  • ایمنی کار در ارتفاع
  • ایمنی در برق
  • ایمنی لیفتراک
  • ایمنی جرثقیل و باربرداری
  • ایمنی کار در فضای بسته
  • ایمنی حریق + کارگاه آتش نشانی
  • ایمنی در شرایط اضطراری و مدیریت بحران + مانور
  • ایمنی در رانندگی و رانندگی تدافعی
  • ایمنی در جوشکاری و برشکاری
×